TWEELUIK

B e t e k e n i s s e n

I

V e r h a a l t

woorden zeggen iets

werkelijkheid vermengt Zoo

mij hier U of niet

II

J u i s t  v e r t o l k t

de werkelijkheid

ontmoet dit dat eigen wijz'

hoe luister ik U?