Zomerhuis  2024  |  5 & 6 VIII en 8 & 9 VIII

De eerste week van augustus opent het Zomerhuis haar deuren. In een oase van rust is het Huis een plek voor mensen om zich uit het dagelijks leven terug te trekken. Er is ruimte en tijd te verdiepen in klankgeoriŽnteerd zingen. De Kloosterkerk in het midden van het Haags historisch hart is hiervoor een juiste ruimte. Het nodigt uit om te leren. In het zomerhuis zijn we allen luisteraar. Onderscheid tussen zanger en luisteraar vervalt. Het lot beslist wie de gelegenheid krijgt te Zingen. U kunt twee of vier dagen in het Zomerhuis verblijven. De woensdag is vrij.

In de kunst van het Luisteren raakt u vertrouwd met de bewegelijke fenomenen van uw stem. In waarneming kan de energiegestalte van de zelfgeorganiseerde klank het strottenhoofd in gezondheid sturen en leiden. Er is vrijheid van zingen, moeiteloosheid en plezier. Motorische conflicten, die het kunstzinnig instinct blokkeren, worden hierdoor opgeheven. Door bevragen en stimulatie van de zintuigen wint uw klank aan rijkdom en kracht. Hierdoor ontstaat verbintenis in de klank, het fysiek, de psyche en zielenroerselen. In actie wordt u gewaar, dat de waarneming het uitvoeringsproces regelt en niet een motorisch concept. De zintuigen vormen daarbij een complex systeem van wederzijdse doordringing. De rijkheid van klank is hoor- en voelbaar voor zowel de zanger als de toehoorder. De sensorische brillance resulteert in een motorische efficiŽntie. Het creŽert rust en een diepgaand contact.

Docent in Voice Learning Centreīs Zomerhuis is Ingrid Voermans. Zij is geboren in 1961 te Den Haag. Na studie aan de Pedagogische Academie kreeg de liefde voor de muziek gestalte. GeÔnspireerd door haar leermeester Wolfgang Borghans volgde zij algemene muzikale vorming, stem- en koordirectielessen bij diverse leraren waaronder Ulrike Brand (D). Zij begon haar muzikale loopbaan als stafmedewerker bij het Ward Centrum Nederland (1985) en richtte in 1988 de Koorschool Schola Cantorum op. Centraal stond het opleiden in zelfstandig en ritmisch georiŽnteerd zingen met de methode van de Amerikaanse muziekpedagoge Justine Ward. Als docent en dirigent was zij dertien jaar aan de Leidschendamse koorschool verbonden. In 1989 werd zij dirigent van het Pastoor van Ars parochiekoor.

De opleiding tot logopedist en kennismaking met shiatsu gaven verbreding. Naast werken als logopedist in de vrije vestiging doceerde zij ondermeer muziek, stem- en spraaktraining aan de Leidse Hogeschool (1989-1994).

Leren omgaan met de metafysische leer van Jiddu  Krishnamurti gaf inzicht in het leven in vrijheid. Verdieping en persoonlijk onderzoek werden een feit. In de tachtiger jaren groeide daarmee de fascinatie voor de vrijheid van stem. Een intense zoektocht in binnen- en buitenland werd een turbulente levensperiode. Veel vragen bleven onbeantwoord.

De stempedagogische inzichten van het Lichtenberger Institut onder leiding van Gisela Rohmert (D) brachten onmiddellijk een fundamentele ommekeer (1991). Zij volgde de opleiding tot stempedagoog en bleef ruim tien jaar actief met de school verbonden. In de negentiger jaren werd Ingrid de nestor van de functionele stempedagogiek in de lage landen. Zij inspireert velen tot het volgen van de ĎGrundausbilding zum Stimmpedagogení in Lichtenberg.

Enkele jaren geleden kwam Ingrid onverwachts in gesprek met de sinoloog Kristofer Schipper. Zijn heldere vertaling van twee klassieke taoistische geschriften in onze moedertaal raakte diep. Het bracht haar in contact met een andere manier van denken. Bestudering van De volledige geschriften van Zhuang Zi en Het boek van de Tao en de innerlijke kracht gaven het dagelijks leven een vreugdevolle wending. Ontspannen rondzwerven, vrij en blij. Zo groeide de manier van werken uit tot leren in de kunst van het Luisteren. Waarbij het gaat om het leren zelf - niet wat we eruit krijgen. Niets doen. Gewoon durven niet te weten.

De kunst van het Luisteren brengt nieuwsgierige zangers, instrumentalisten, dansers, dirigenten, fysiotherapeuten, psychologen en liefhebbers van het leven in dialoog met een intense beleving van zang en zijn. Onafhankelijkheid tussen leerling en leraar is hierbij een essentieel uitgangspunt.

INFORMATIE & AANMELDEN

 

voice learning centre